"Loading..."

Blogs

彰化溪州費茲洛公園

本公園以原有的溪州花博公園為基地,拓展加上苗木區(苗木生產專區)以及森林區,面積廣達123公頃,約是台北大安森林公園的4.7倍,是台灣平地最大的公園,提供民眾優美完善的活動休憩場所,同時作為學校戶外教學之場域。

詳細內容

台中市國立自然科學博物館

科博館以科際整合、生活化、藝術化及以人為中心之主題展示,設施及展示主題有:太空劇場、科學中心、生命科學廳、人類文化廳、地球環境廳。全館佔地87,276平方米,開放後每年參觀人數近3百萬人。台中市政府為促進地方繁榮,提升城市景觀,並借重科博館之專業能力及教育理念。

詳細內容

All Process Food Lab Studio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.

詳細內容